معاونت فنی و شهرسازی

شهرداری ملارد

Mobirise

سعید نظری افشار

معاون فنی و شهرسازی شهرداری ملارد

تماس با ما

آدرس

ملارد، بلوار رسول اکرم (ص)، ساختمان مرکزی شهرداری ملارد، طبقه همکف

تلفن

۶۵۱۶۱۰۰۱-۳
داخلی ۱۱۵

کلیه حقوق محفوظ است -  مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ©

https://mobirise.com free site creator