معاونت خدمات شهری

شهرداری ملارد

Mobirise

سید محمد محسنی

معاون خدمات شهری شهرداری ملارد

تماس با ما

آدرس

ملارد، خیابان معلم 

تلفن

۶۵۱۷۱۰۰۴
۶۵۱۹۲۰۰۴-۵

کلیه حقوق محفوظ است -  مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ©

Site was created with Mobirise