مدیریت برنامه ریزی و بودجه

شهرداری ملارد

Mobirise

تورج عباسی

 مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری ملارد

تماس با ما

آدرس

ملارد، بلوار رسول اکرم (ص)، روبروی بلوار الغدیر
ساختمان مرکزی شهرداری ملارد - نیم طبقه دوم

تلفن

۶۵۱۶۱۰۰۱-۳
داخلی ۲۰۶-۲۰۷

کلیه حقوق محفوظ است -  مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ©

This web page was created with Mobirise site themes